متولد زمین

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «نقطه چین» ثبت شده است

خیلی دلم می خواهد به آن زمینی  پر مدعایی , که فکر می کند دروغ گفتن و کلاه گذاشتن سر دیگران عین زرنگی است و به خود می بالد که عین موش زرنگ است بگویم:
نه آدم دروغگوی پر مدعا شما مثل موش کثیفی نه زرنگ ..

شما طاعونی خودِ خودِ ..... 

متولد زمین
۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۹ موافقین ۲ ۱ نظر
زندگی به ما زمینی‌ها هر لحظه این را می گوید ,با فریاد هم می گوید که ای ... بفهم 
تو ....نیستی انسانی انسان 

می فهمی یا بفهمونمت که انسانی پس چرا عین ...زندگی می کنی
 یعنی مثل ....نفهم بازی در می‌اری ..
..............................

..................................

.....................................

متولد زمین
۱۱ دی ۹۵ ، ۲۰:۰۸ موافقین ۳ ۰ نظر