متولد زمین

طبقه بندی موضوعی

هر وقت در اوج بی کسی ,کسی پیدا شد و دلگرمت  کرد به اینکه غمت نباشد ما تا آخر با تو هستیم ..
زیاد دلگرم نشو 
بگذار به حساب جوگیر شدنش

متولد زمین
۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۵ موافقین ۷ ۶ نظر

خیلی دلم می خواهد به آن زمینی  پر مدعایی , که فکر می کند دروغ گفتن و کلاه گذاشتن سر دیگران عین زرنگی است و به خود می بالد که عین موش زرنگ است بگویم:
نه آدم دروغگوی پر مدعا شما مثل موش کثیفی نه زرنگ ..

شما طاعونی خودِ خودِ ..... 

متولد زمین
۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۹ موافقین ۲ ۱ نظر

گاهی فکر می کنی با نشستن حالت بهتر می شود  

 اما کافی ست بلند شوی و چند قدم برداری تا بدانی اشتباه فکر می کردی 
باید رفت  
در رفتن  بهتر می شوی 

متولد زمین
۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۰:۰۰ موافقین ۲ ۰ نظر
چقدر  دلم می خواهد از زمینی بنویسم که, خدا آن را برای زمینی ها خلق کرد. اما تکه ای  از آن بعد از چندین سال کار و تلاش و مو سفید کردن مال ما  می شود..
متولد زمین
۲۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۲۱ موافقین ۲ ۰ نظر